Kan Norge oppleve et cyberangrep i dag?

Editorial
Summary:

Denne teksten drøfter risiko for cyberangrep rettet mot norsk energiinfrastruktur etter innføringen av økonomiske sanksjoner mot Russland etter at Russland hadde gått til krig mot Ukraina.

  • Published year: 2022
  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • Journal: TV2
  • URL 1: https://www.tv2.no/a/14605499/
  • URL 3: