Kapitalisme i øst og vest: Vivek Chibber, Subaltern Studies og universalismens nødvendiget

Academic article
Summary:

Artikkelen diskuterer den indiske debatten om universalisme, eurosentrisme og postkolonialisme, med utgangspunkt i Vivek Chibbers kritikk av Subaltern-skolen. Den argumenterer for at Chibber langt på vei har rett i sin kritikk, og slutter seg til hans forsvar for en betinget universalisme. Samtidig kritiseres enkelte elementer av hans alternative tilnærming, ikke minst hans forsvar for rational choice teori.

  • Published year: 2019
  • Full version: Kan kjøpes her
  • Page count: 21
  • Language: Norwegian
  • Journal: Agora: Journal for metafysisk spekulasjon