Kultur på ville veier: En gjennomgang av Forsvarets satsing på kulturforståelse

Security in Practice