Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Make or buy: offshoring of services functions in manufacturing

Skrevet av

Hildegunn Kyvik Nordås
Tidligere ansatt

Red.

Sammendrag:

Nesten halvparten av jobbene i industrien er i tjenestefunksjoner. Dette arbeidsnotatet studerer industribedriftenes import av tjenester og hvordan importen påvirker tjenestefunksjonene innad i industribedriftene. Generelt finner vi at effekten er liten, men varier med hvor kompleks verdikjeden er og er sterkest for IT og F&U funksjoner. Importerte IT tjenester krever styrking av interne IT funksjoner, mens importerte F&U tjenester erstatter interne F&U funksjoner. Mer komplekse verdikjeder er mer tjenesteintensive.

Temaer

  • Internasjonal økonomi

Skrevet av

Hildegunn Kyvik Nordås
Tidligere ansatt