Make or buy: offshoring of services functions in manufacturing

Academic article
Summary:

Nesten halvparten av jobbene i industrien er i tjenestefunksjoner. Dette arbeidsnotatet studerer industribedriftenes import av tjenester og hvordan importen påvirker tjenestefunksjonene innad i industribedriftene. Generelt finner vi at effekten er liten, men varier med hvor kompleks verdikjeden er og er sterkest for IT og F&U funksjoner. Importerte IT tjenester krever styrking av interne IT funksjoner, mens importerte F&U tjenester erstatter interne F&U funksjoner. Mer komplekse verdikjeder er mer tjenesteintensive.