Measuring Russia’s attention to Europe and the world

Rapport
Summary:

Er Vesten like sentral for Russland som tidligere, eller ser vi en pågående vending mot Kina? Denne briefen presenterer en kartlegging av referanser til andre land i mer enn 30.000 taler, uttalelser, møtereferater mm. fra nettsidene til den russiske presidenten og det russiske utenriksdepartementet (MID). Blant funnene er at USA de senere år har mottatt en stadig større andel av MIDs oppmerksomhet. Kreml gir langt mer – og økende – oppmerksomhet til Kina enn hva MID gjør.