Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

More bark than bite? Assessing China’s coercive measures in Scandinavia

Skrevet av

Andreas Bøje Forsby
Forsker, Utenrikspolitikk og Diplomati, DIIS
Bjørnar Sverdrup-Thygeson
Tidligere ansatt

Red.

Screenshot 2022-05-24 at 12.52.17.png

Sammendrag:

På bakgrunn av den økende oppmerksomheten rundt kinesisk tvangsdiplomati, undersøker denne artikkelen i hvilken grad Beijing har tydd til slike tiltak i Skandinavia, basert på casestudier av nyere diplomatiske konflikter med Danmark og Sverige. Ved å skille mellom faktisk bruk av, og trusler om, økonomisk maktbruk, finner artikkelen få tilfeller hvor Kina har iverksatt økonomisk tvangsdiplomati. Dette på tross av at kinesiske myndigheter gjentatte ganger har advart svenske myndigheter om negative konsekvenser av å krenke Kinas interesser, samtidig som Beijing ofte uttrykker sinne og frustrasjon over opplevde provokasjoner fra danske myndigheter og NGOer. Gapet mellom kinesisk retorikk og faktisk ihverksatt økonomisk press har dermed vist seg å være større i Norges naboland. I en bredere geografisk kontekst, gitt et økende antall tilfeller av kinesisk økonomisk maktbruk i andre regioner, fremstår imidlertid risikoen for at Norge igjen blir utsatt for økonomisk press som uendret.
  • Published year: 2022
  • Publisher: NUPI
  • Page count: 6
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Asia
  • Norden

Skrevet av

Andreas Bøje Forsby
Forsker, Utenrikspolitikk og Diplomati, DIIS
Bjørnar Sverdrup-Thygeson
Tidligere ansatt