Navigating High-Profile and Low Availability: Norway and the Emerging US Maritime-Strategic Approach

Policy Brief
Screenshot 2022-01-28 at 12.30.18.png
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO  Arktis
Written by

Amund Nørstrud Lundesgaard

Førsteamanuensis, Stabsskolen, Forsvarets høgskole (FHS)

Summary:

Sammendrag:
Til tross for en gjenoppblomstring av russisk marinemakt, og påfølgende økning i USAs strategiske maritime interesse i Nordflanken og Norge, er det usannsynlig at amerikanske marinestyrker kommer tilbake til denne regionen. Snarere danner en kombinasjon av fire separate, men sammenhengende utviklinger grunnlaget for en ny amerikansk maritim-strategisk tilnærming til NATOs nordflanke.

Denne policybriefen ser på disse tilnærmingene og gir følgende anbefalinger:

Styrke det norske forsvaret og marinen
budsjetter.

Fortsette og øke europeisk forsvarsintegrasjon og samarbeidsinnsats, som f.eks. Joint Expeditionary Force.

Europeisk operativ planlegging bør gjenspeile sannsynligheten for begrenset amerikansk marinehjelp i de innledende fasene av en konflikt.

Arbeide mot europeisk samarbeid om maritime operasjoner utenfor området.

Utforske potensialet i å erstatte Marine Corps tilstedeværelse i Norge med den amerikanske hæren.