false = not relative url Norden i felt: På oppdrag for FN og NATO | NUPI

Norden i felt: På oppdrag for FN og NATO

NUPI-rapport
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  NATO  FN
Written by
Summary:

Rapporten fokuserer på ulike sider ved nordisk forsvarssamarbeid. Introduksjonen i del I gir bakgrunnen for rapporten. Del II inneholder en kort historisk gjennomgang av nordisk samarbeid i fredsstøttende operasjoner. Hovedfokuset i denne delen er likevel på den nordisk-polske brigaden i Bosnia (NPBDE).Del III ser på forsvarspolitikk og på nåværende og planlagte forsvarsvarsstrukturer i Danmark, Finland og Sverige med tanke på framtidig samarbeid mellom Norge og disse statene. Konklusjonen her er at selv om det finnes mange felter der samarbeidet kan og bør økes, har nordisk samarbeid klare begrensninger. Nordisk samarbeid kan ikke dekke alle norske sikkerhetsbehov. Det faktum at både Sverige og Finland står utenfor NATO og at framtidig medlemskap fortsatt er politisk sensitivt, blokkerer og legger klare begrensinger på samarbeidet. Danmarks ikke-deltakelse i den europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk (ESDP) og Norges utenforskap i forhold til EU er også slike begrensende faktorer. Nordisk samarbeid på forsvarsområdet kan bare utvikles i små skritt, ikke i store og omfattende visjoner. Svensk og finsk sensitivitet i forhold til NATO kan lede til at disse statene innenfor EU vil arbeide for en ESDP med en viss avstand til NATO. Dette er i direkte konflikt med uttalte norske interesser. Nordisk forsvarssamarbeid kan ikke nå sitt fulle potensial før alle fire nordiske stater er medlemmer av både NATO og ESDP.