Norden og alliansene: Sikkerhetspolitisk debatt og veivalg i 2021

Vitenskapelig forelesning
Summary:

Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Norden og alliansene".

  • Language: Norsk
  • Place: Forsvarsdepartementet
  • Event type: Seminar
  • Event name: Lunsjseminar
  • Event date:
    08.11.2021