Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Kristin Haugevik

Forsker 1
Kristin_Haugevik_11.jpg

Kontaktinfo og filer

kmh@nupi.no
(+47) 99 74 28 05
Originalbilde

Sammendrag

Kristin Haugevik er forsker 1 i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet I Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med internasjonalt diplomati, mellomstatlig samarbeid, europeiske og transatlantiske relasjoner og norsk, nordisk og britisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Kristin er sjefsredaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner:

Fullstending publikasjonsliste her

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Styring
 • EU

Utdanning

2014 PhD, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2005 Master, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2018-2022 Forskningsgruppeleder, NUPI

2014- Seniorforsker, NUPI

2012-2016 Redaktør, Tidsskriftet Internasjonal Politikk

2006 - 2014 Forsker/doktorgradsstipendiat, NUPI

2005 Vitenskapelig assistent, NUPI

2005 Praktikant, Norges ambassade i Washington D.C.

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Verden vil til Arktis – hva vil vi?

Denne rapporten er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i samarbeid med UiT den 13. mai 2024. Konferansen startet med åpningsinnlegg fra UiT-rektor Dag Rune Olsen og Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, samt en tale fra Utenriksminister Espen Barth Eide. Etter dette fulgte tre bolker med talere som ga ulike analyser av og innspill til norsk utenrikspolitikk. I del 1 – Arktis møter verden – deltok Camilla Brekke, Stian Bones, Morten Høglund, Gunn-Britt Retter, Luna Drecker, Gøril Johansen og Odd Emil Ingebrigtsen. I del 2 – Russland i ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst – innledet statssekretær Eivind Vad Petersson fra Utenriksdepartementet. Deretter bidro Kari Aga Myklebost, Arild Moe, Julie Wilhelmsen, Hans-Jacob Bønå og Terje Aunevik med analyser. Siste bolk – Samarbeid i nord – militært og sivilt – ble åpnet med innlegg fra statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo og Sjef Hæren, Generalmajor Lars S. Lervik. Deretter deltok Carina Sammeli, Dan Koivulaasko, Gunnhild Hoogensen Gjørv, Nils-Ole Foshaug, Njord Wegge og Petter Bjørkli i debatt, før Utenriksministeren avrundet seminaret med å svare på spørsmål fra publikum. Moderator for dagen var Jan-Gunnar Winther. Resten av denne rapporten er en sammenstilling av de viktigste budskapene som ble fremført i seminarets ulike bolker.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
r8.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner

Utenrikspolitikk for et konkurransedyktig norsk næringsliv

Dette notatet er et sammendrag av RESPONS-prosjektets konferanse i Stavanger den 20. mars 2024. Vertskapet var Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen, NHO Rogaland, Innovasjon Norge, Offshore Northern Seas (ONS), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Utenriksdepartementet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
R7.PNG
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Global orden og demokratiske verdier i en tid med maktforskyvning og stormaktrivalisering

Dette notatet er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen den 13. februar 2024. Konferansen hadde et program som inneholdt åpningsinnlegg fra UiB-rektor Margareth Hagen og utenriksminister Espen Barth Eide og tre påfølgende programposter. I den første ga Kyle Marquardt, Jonas Linde og Sirianne Dahlum en forskningsbasert innføring i status for demokratiet som styreform nasjonalt og internasjonalt. Deretter deltok fem UiB-forskere i et panel som diskuterte hvilke utviklingstrekk som legger press på demokratiet og den rettstyrte globale ordenen, samt hvordan utfordringene kan imøtekommes. Disse forskerne var Rune Jansen-Hagen, Marry-Anne Karlsen, Esperanza Diaz, Liliia Oprysk og Eirik Holmøyvik. Dagens siste panel var også et forskertungt panel som satte Norges mulige rolle i å støtte opp om demokratiet globalt i sentrum. Der deltok Berkay Alica, Leiv Marsteintredet, Carlo Koos, Julia Christine Marinaccio og Gunnar Grendstad. Siri Kleiven Strøm var moderator gjennom hele dagen.

 • Utenrikspolitikk
 • Styring
R6.PNG
 • Utenrikspolitikk
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Klima, miljø, energi og teknologi

Dette notatet er et sammendrag av RESPONS-prosjektet heldagskonferanse på NTNU i Trondheim 15. november 2023.

 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
R5.PNG
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • Energi
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Responskonferansen: Norsk utenrikspolitikk for en ny tid

Dette notatet er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt på Høgskolen i Innlandets campus på Lillehammer. Konferansen hadde et variert program som inneholdt åpningsinnlegg fra utenriksminister Anniken Huitfeldt, spørsmål til utenriksministeren fra Innlandets befolkning via en digital løsning, en lenestolsamtale og innlegg fra Knut Storberget (leder av Forsvarskommisjonen), Kristian Berg Harpviken (Forsker 1 ved PRIO), Gregory Ferguson-Cradler (førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet) og Marianne Riddervold (professor ved Høgskolen i Innlandet).

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • Styring
R4.PNG
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Utviklingspolitikk ved et veiskille

RESPONS-prosjektets tredje arrangement var en del av hovedprogrammet i Arendalsuka, med Utenriksdepartementet og Arendalsuka som arrangører. Seminaret ble streamet. Invitasjonsteksten reiste tre overordnede spørsmål: 1. Hvordan brukes utviklingspolitikken i det geopolitiske spillet? 2. Hva skjer på utviklingsfeltet når den globale tilliten er under press? 3. Kan Norge holde fast ved et langsiktig perspektiv – i en tid preget av stor endring? Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) innledet, etterfulgt av debatt mellom Tvinnereim, Dagfinn Høybråten (generalsekretær, Kirkens Nødhjelp), Ole Jacob Sending (forskningssjef, NUPI), Hedda Bryn Langemyr (daglig leder, UTSYN) og Christian Tybring-Gjedde (stortingsrepresentant, FrP). Ordstyrer var utenrikssjournalist Tove Gravdal.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
R3.PNG
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

«Møte med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt»

Den norske Atlanterhavskomité og Utenriksdepartementet inviterte til foredrag og samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt i Gamle Logen. Anledningen var NATOs uformelle utenriksministermøte som fant sted i Oslo den samme uken. Invitasjonsteksten reiste følgende overordnede spørsmål: Hva står på spill for transatlantisk og norsk sikkerhet i en verden preget av stormaktsrivalisering og krig? Hvilken virkning vil Finlands og Sveriges NATO-medlemskap ha for Norges nærområder og for NATO som helhet? Hvordan skal vi verne om vestlige, demokratiske verdier i møte med stadig flere autoritære krefter som finner sammen i et tettere og mer forpliktende samarbeid? Arrangementet startet med korte innledninger fra Huitfeldt og Stoltenberg, etterfulgt av panelsamtale ledet av Kate Hansen Bundt. Til sist fikk Halvor Tjønn (frilansjournalist), Robin Allers (IFS) og Karsten Friis (NUPI) stille forberedte spørsmål fra salen.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
R2.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
NUPIpodden #2: Valg i Storbritannia - går May på en valgsmell?
Podkast

NUPIpodden #2: Valg i Storbritannia - går May på en valgsmell?

I morgen går britene til valgurnene for å avgjøre hvem som skal lede Storbritannia gjennom Brexit. NUPI-forsker Kristin Haugevik gir deg det du tr...

 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
NUPIpodden #7: Vennskapene som beveger verden
Podkast

NUPIpodden #7: Vennskapene som beveger verden

Gomlende på hver sin pølse i brød så de ut som to bestevenner på basketkamp, USAs daværende president Barack Obama og Storbritannias daværende sta...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Nation-building
 • Governance
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Nation-building
 • Governance
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Haugevik utnevnt til forsker 1

NUPI-forsker Kristin Haugevik har fått professorkompetanse.
 • Forsvar
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
1 - 10 av 266 oppføringer