Kristin Haugevik

Seniorforsker

Kristin_Haugevik_11.jpg

Kristin Haugevik er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet I Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med internasjonalt diplomati, mellomstatlig samarbeid, europeiske og transatlantiske relasjoner og norsk, nordisk og britisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Kristin er sjefsredaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner:

Fullstending publikasjonsliste her


Utdanning

2014 PhD, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2005 Master, statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2018-2022 Forskningsgruppeleder, NUPI

2014- Seniorforsker, NUPI

2012-2016 Redaktør, Tidsskriftet Internasjonal Politikk

2006 - 2014 Forsker/doktorgradsstipendiat, NUPI

2005 Vitenskapelig assistent, NUPI

2005 Praktikant, Norges ambassade i Washington D.C.

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler