Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Nordens plass i Kinas nye æra?

Skrevet av

Bjørnar Sverdrup-Thygeson
Tidligere ansatt

Red.

Sammendrag:

Knapt året etter at norske myndigheter er ute av kineserens fryseboks har Xi Jinping nylig erklært til den 19 partikongressen at Kina er på vei inn i en ny epoke. Denne tredje epoken siden folkerepublikkens grunnleggelse, vil være den hvor Kina gjeninntar sin posisjon som global stormakt. Alle trender peker mot at verdens største økonomi snart vil være ikke-vestlig og ikke-demokratisk, for første gang siden Karl Johan var brödrafolkens konung. Hvordan har de nordiske land forholdt seg til denne historiske omskiftningen, og hvilke ringvirkninger ligger i vente for Norden i den nye kinesiske æra?

Temaer

  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Norden

Skrevet av

Bjørnar Sverdrup-Thygeson
Tidligere ansatt