Norge er en stormakt innen havforskning - FNs tiår for havforskning må gi et ytterligere løft

Leder
Norge-er-en-stormakt-innen-havforskning_large.png
Summary:

Tilstanden i verdenshavene er på dagsordenen. Klimaendringer, forurensing, overbeskatning av ressurser og andre problemer krever mer og bedre forskning for å forstå disse og skaffe kunnskapsgrunnlaget for en bedre og mer effektiv forvaltning. FNs generalforsamling har erklært perioden 2021-2030 som FNs tiår for havforskning. Dette gir oss en mulighet til å styrke både forskning og forvaltning tilknyttet våre havområder.

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Norsk
  • Journal: Forskersonen.no
  • URL 1: https://forskersonen.no/baerekraft-debattinnlegg-hav-og-fiske/norge-er-en-stormakt-innen-havforskning--fns-tiar-for-havforskning-ma-gi-et-ytterligere-loft/1869964
  • URL 3: