Elana Wilson Rowe

Forsker I

Elana Wilson Rowe er forsker I på NUPI og professor 2 ved Nord universitet. 

Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University of Cambridge (2006). Rowes ekspertområder inkluderer internasjonale relasjoner i Arktis, global styring, klimapolitikk og russisk utenriks- og nordområdepolitikk.

Du finner fulltekstversjoner av Rowes arbeid på Academia og Research Gate.


Utdanning

2002-2006 PhD., geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

2001-2002 M. Phil., geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

1997-2001 B.A., Geografi/russisk, Middlebury College, Vermont, USA

Arbeidserfaring

2010- Professor II ved Nord universitet

2006- Seniorforsker/Forsker I, NUPI

2002-2006 Hjelpelærer/veileder, Institutt for Geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

 

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Ulovleg, urapportert og uregulert fiske: utfordringar og tiltak
  Arrangement
  ons. 27 apr. 2022
  Time: 16:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

  På dette seminaret ser vi på kva framsteg som har blitt gjort av statar, regionale organisasjonar og dei internasjonale partnarane deira for å redusere IUU-fiske. Vi diskuterer kva tiltak som har lykkast best så langt, og dessutan hovudutfordringane i innsatsen og kva som kan gjerast annleis.

 • Styring av havet i ei tid med store globale endringar
  Arrangement
  man. 17 jun. 2019
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis kan vi sikre at hava blir styrte på ein sikker og berekraftig måte? Korleis kan kyststatar som Noreg bruke hava for å auke den økonomiske veksten sin? Velkommen til seminar og lansering av NUPIs nye senter for forsking på havpolitikk.

 • Teoriseminar: Vitskap, teknologi og idear om ekspansiv territorial suverenitet i vestlege internasjonale relasjonar
  Arrangement
  ons. 31 jan. 2018
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Justiina Dahl besøkjer NUPI for å snakke om kva mislykka forsøk på busetjing i Arktis kan fortelje oss om normutviklinga i det internasjonale systemet.

 • Bedriftenes samfunnsansvar for petroleum i Nord-Norge og Russisk Arktis
  Arrangement
  tir. 3 nov. 2015
  Time: 10:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Samfunn og styresmakter har ulike forventningar til bedrifters samfunnsansvar (CSR) med omsyn til arktisk olje og gass. På dette seminaret tar to presentasjonar for seg dette temaet.

 • Norsk russlandspolitikk: Realistisk eller idealistisk?
  Arrangement
  tir. 4 des. 2012
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: Litteraturhuset, Henrik Wergeland-salen

  Hvordan har norsk russlandspolitikk utviklet seg gjennom de siste 20 årene? Er norsk politikk bestemt av interesser, verdier, eller begge? Og hvor vellykket er politikken?

Artikler Alle artikler