Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Norges debatt om kinesiske investeringer: Fra velvillig til varsom

Skrevet av

Bjørnar Sverdrup-Thygeson
Seniorforsker
Espen Mathy
Tidligere ansatt

Red.

IP-ny-ti-web_large.jpg

Sammendrag:

Den norske debatten om kinesiske investeringer og sikkerhet har gjennomgått et betydelig taktskifte på få år. Fra en situasjon hvor det i liten grad var en debatt, og hvor kritiske røster i hovedsak angikk bekymringer om arbeidsmiljøutfordringer, har kinesisk næringsvirksomhet i Norge nå også blitt en del av den sikkerhetspolitiske debattsfæren. To særtrekk gjør det norske eksempelet til en spesielt interessant studie av de fellesnordiske spørsmålsstillingene diskutert i denne Fokusspalten. Norsk økonomi har tjent særegent godt på det kinesiske veksteventyret, men Norge har også stått i en særegent vanskelig politisk stilling overfor Kina gjennom det siste tiåret. Kontrasten mellom disse to faktorene har stått sentralt i norsk Kina-debatt. Ikke desto mindre har den norske offentlige debatten rundt kinesiske investeringer vært relativt positiv. Dette har blant annet vært drevet frem av gode erfaringer blant norske selskaper som har blitt kjøpt opp av kinesiske partnere. Den offentlige samtalen har dog i nyere tid begynt å relatere til spørsmålet gjennom en politisk og sikkerhetsmessig vinkling. Dette er et taktskifte som ikke skyldes hendelser knyttet til eksisterende kinesisk aktivitet i Norge, men heller en norsk gjenspeiling av bredere globale og regionale trender. Huaweis rolle i den kommende utbyggingen av 5G-nettverket har vært et spesielt viktig bindeledd til denne internasjonale opinionsdreiningen.
 • Published year: 2020
 • DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2078
 • Page count: 13
 • Language: Norsk
 • Volume: 78
 • Journal: Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier
 • URL 1: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2078
 • URL 3:

Temaer

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Global økonomi
 • Internasjonal økonomi
 • Internasjonale investeringer
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk

Skrevet av

Bjørnar Sverdrup-Thygeson
Seniorforsker
Espen Mathy
Tidligere ansatt