Hopp til innhold
NUPI skole

kapittel

Publisert:

Norway: Between engagement and caution

ETNC.PNG

Sammendrag:

Kapittelet omhandler Norges politiske grep om relasjonene til Kina, og er del av en større rapport der mange europeiske land og EU sin Kina-politikk blir kartlagt. Norge forsøker å kombinere engasjement og aktsomhet i sin tilnærming til Kina, og søker samarbeid i saker av felles interesse, samtidig som Norge vil verne om nasjonale sikkerhetsinteresser og liberale normer internasjonalt. I fraværet av en oppdatert, samlet Kina-strategi, har norske myndigheter tatt flere grep for å styrke koordineringen rundt Kina-relaterte spørsmål. Det er imidlertid vanskelig å se effekten av disse grepene, eller se helheten i hva Norge jobber for å oppnå i sine relasjoner til Kina.
  • Published year: 2023
  • Full version: Les her
  • Publisher: European Think-tank Network on China and Merics
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Utenrikspolitikk
  • Asia