Psykisk helse, terrorisme, ekstremisme og radikalisering

Policy brief
Psykiskhelse,terrorisme,ekstremismeogradikalisering_large.png
Summary:

Det mulige forholdet mellom psykisk helse, radikalisering, ekstremisme og terrorinvolvering har fått mye oppmerksomhet i det siste. Men hva vet man egentlig om dette forholdet? Hva vet man ikke, og hvordan kan utfordringene rundt dette håndteres? Denne policy briefen går gjennom disse spørsmålene og rydder opp i kunnskapsstatusen på feltet.