Rita Augestad Knudsen

Seniorforsker

Rita Augestad Knudsen er seniorforsker på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og arbeider spesielt med kontraterror og anti-radikalisering. Hun er daglig leder i Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og tilknyttet C-REX (Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo).

Rita Augestad Knudsen har kompetanse på terrorisme- ekstremisme- og radikaliseringsrelaterte risikovurderinger, begrepet ’radikalisering’, og Storbritannias kontraterror-arbeid, i tillegg til selvbestemmelsesbegrepets historie i internasjonal politikk og i folkeretten, samt Balkan, spesielt Kosovo. Hennes publikasjoner inkluderer analyser av internasjonalt sikkerhetssamarbeid om sanksjoner og internasjonal statsbygging, og hennes doktorgrad i internasjonal historie/idéhistorie fra London School of Economics and Political Science dreide seg om ‘self-determination’ og frihet i internasjonal diskurs.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler