Rebel governance? A literature review of Boko Haram and the Islamic State in West Africa Province

Working paper
Screenshot 2022-05-30 at 09.53.37.png
Summary:

Litteraturen om hvordan opprørere styrer har fundamentalt utfordret ideen om at "styring" er det eneste privilegiet til "de styrende". Til tross for viktige fremskritt det siste tiåret, har studier i stor grad adressert opprøreres styring fra en "institusjonalistisk" tilnærming. Denne gjennomgangen søker å gå utover en slik tilnærming, ved å forstå "styring" som "hele settet med praksiser og normer som styrer dagliglivet i et spesifikt territorium". Denne studien gjør en grundig litteraturgjennomgang av Boko Haram og den islamske staten i Vest-Afrika (ISWAP), og analyserer fem uavhengige variabler som former opprørsstyringen nord-øst i Nigeria og i Niger: illegitim statspraksis, motstandskraft og samhold i samfunnet, eksterne motopprørsaksjoner, 'big men' og ideologi.

  • Published year: 2022
  • Full version:
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 17
  • Language: Engelsk
  • URL 1: https://www.nupi.no/en/About-NUPI/Projects-centers/Jihadist-Governance-in-the-Sahel
  • URL 3: