Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Reviewing Jihadist Governance in the Sahel

Skrevet av

Natasja Rupesinghe
Tidligere ansatt
Mikael Hiberg Naghizadeh
Corentin Cohen

Red.

Sammendrag:

Hvordan jihadistiske opprørere i Sahel styrer blir sjelden studert i den akademiske litteraturen. De har ofte blitt fremstilt som ‘islamske terrorister’, som oppnår sine mål ved å bruke brutal makt mot sivilbefolkningen og som finansierer sine aktiviteter gjennom kriminelle nettverk. Nyere forskning viser imidlertid et annet bilde. Jihadistiske opprørere, som andre opprørsgrupper, bruker ofte en rekke strategier for å styre territorium og befolkninger. Måten slike grupper styrer på skiller seg ikke bare mellom land, men også innad i land innenfor samme gruppe. Dette workingpaperet gjennomgår eksisterende litteratur om jihadistisk styring i Vest Afrika, med vekt på Sahel regionen. I dette workingpaperet starter vi med å avklare nøkkelbegreper og definisjoner. Dernest gir vi en kort oversikt over islam og politikk i Sahel, kontekstualiserer fremveksten av Salafist-jihadisme og gir eksempler på historiske tilfeller av jihadistisk styring. Så presenterer vi en kort oversikt over litteratur og syntetiserer eksisterende forskning om jihadistisk opprørsstyring i Sahel. Videre undersøker vi noen kjente eksempler på jihadistisk styring i Nord-Mali, Nigeria og Liptako-Gourma-regionen (som dekker områder av Mali, Burkina Faso og Niger). Vi avslutter med å oppsummere våre funn og diskutere implikasjonene for studier om borgerkrig og opprørsgrupper, samt forslag for videre forskning.
  • Published year: 2021
  • Publisher: NUPI
  • Page count: 38
  • Language: English

Temaer

  • Terrorisme og ekstremisme
  • Afrika
  • Konflikt
  • Sårbare stater
  • Opprørsgrupper

Skrevet av

Natasja Rupesinghe
Tidligere ansatt
Mikael Hiberg Naghizadeh
Corentin Cohen