Revisiting nuclear hedging: ballistic missiles and the Iranian example

Artikkel
International Affairs_Hiim article.PNG
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Midtøsten og Nord-Afrika
Written by

Henrik Stålhane Hiim

Tidligere ansatt

Summary:

Teknologiske endringer har gjort atomvåpenarsenaler mer sårbare. I denne artikkelen hevder Henrik Stålhane Hiim at det gir særlig stater med en såkalt «garderingsstrategi» sterke grunner til å utvikle ballistiske missiler. Stater som driver med kjernefysisk «gardering» - som Iran – ønsker å opprettholde evnen til å utvikle atomvåpen, men uten å krysse den kjernefysiske terskelen. Artikkelen analyserer Irans missil- og rakettprogrammer, og demonstrerer hvordan disse programmene er en sentral del av Irans garderingsstrategi. Flere av missilene Iran kan være velegnet til bruk i et kjernevåpenprogram.

  • Published year: 2022
  • DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iiac103
  • Language: Engelsk
  • Journal: International Affairs
  • URL 1: https://academic.oup.com/ia/advance-article/doi/10.1093/ia/iiac103/6596545
  • URL 3: