Right-wing Populism in Associated Countries: A Challenge for Democracy

Rapport
Right-wing-populism-in-associated-countries_large.png
Summary:

En strukturert komparativ analyse av nasjonalistiske populistiske aktører, diskurser og strategier i tre assosierte[1] EaP-land – Ukraina, Moldova og Georgia. Rapporten vurderer utfordringene til høyreradikale, nasjonalistiske populistiske grupper hva gjelder den demokratiske utviklingen i de tilknyttede østlige landene: – eksterne aktørers rolle, taktikken og politikken som brukes, og hvordan man skal håndtere denne trusselen. Studien ble utarbeidet av en gruppe ukrainske, moldoviske og georgiske forfattere med spesialisering i nasjonal populisme og dens innvirkning på politiske prosesser i disse tre landene. Rapporten gir anbefalinger om hvordan man kan dempe de negative effektene av antidemokratiske, nasjonalpopulistiske grupper og hvordan man kan styrke motstandskraften mot nasjonal populisme i disse østlige partnerlandene.

  • Published year: 2021
  • Full version:
  • Publisher: Georgian Institute of Politics
  • Page count: 41
  • Language: Engelsk
  • URL 1: http://gip.ge/right-wing-populism-in-associated-countries-a-challenge-for-democracy/
  • URL 3: