Russia and energy crisis in Europe

Popular scientific lecture
Summary:

Dette foredraget skulle se nærmere på belyse Russlands rolle i den pågående energikrisen i Europa. Foredraget var delt inn i fire deler. I den første ble Russlands roll som energiaktør diskutert. I den andre delen ble det gitt detaljer om den pågående energikrisen i Europa med høye gass- og elektrisitetspriser, mens den tredje delen presenterte opinioner om og data om Russlands rolle i denne krisen. Til slutt inneholdt del fire diskusjon om energiens rolle i russisk strategi.

  • Language: Norsk
  • Place: Oslo
  • Event type: Seminar
  • Event name: Statkraft seminar
  • Event date:
    21.01.2022