Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Russian Expert and Official Geopolitical Narratives on the Arctic: Decoding Topical and Paradigmatic DNA

Skrevet av

Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Alexander Sergunin

Red.

Sammendrag:

Denne artikkelen analyserer nåværende russiske ekspert og offisielle narrativer om Arktis, og plasserer dem i den bredere konteksten av debatten om Russlands rolle i det internasjonale systemet. Ved å kombinere en kritisk geopolitisk tilnærming til studiet av internasjonale relasjoner med bruk av innholdsanalyse, kartlegger vi hvordan strukturelle geopolitiske endringer i Arktis har påvirket russiske narrativer om Arktis. To typer russiske narrativer om Arktis er analysert – disse som det russiske ekspertmiljøet står for, og disse som presenteres i offisielle dokumenter og uttalelser fra medlemmer av den russiske politiske makteliten. I vår analyse av ekspertnarrativer fokuserer vi spesielt på hvilke arktiske temaer som er sentrale i disse narrativer og hvordan disse ekspertnarrativer er påvirket av forskjellige tilnærminger til studier av internasjonale relasjoner (IR). Når vi studerer offisielle narrativer, er vi interessert i å kartlegge hvordan de overlapper med og hvor forskjellige de er fra ekspertnarrativer. Nåværende ekspert og offisielle russiske narrativer om Arktis ser ut til å være påvirket mest av neorealistiske og nyliberale tilnærminger til IR, og det ser ut at det er ingen vesentlige modifikasjoner etter 2014-konflikten, noe som viser en relativt høy grad av narrativ kontinuitet.
 • Published year: 2020
 • DOI: https://doi.org/10.23865/arctic.v11.1350
 • Page count: 25
 • Language: English
 • Volume: 11
 • Journal: Arctic Review on Law and Politics
 • URL 1: https://arcticreview.no/index.php/arctic/article/view/1350/4132
 • URL 2: https://arcticreview.no/index.php/arctic/article/view/1350
 • URL 3: https://arcticreview.no/index.php/arctic/article/view/1350/4131

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis

Skrevet av

Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Alexander Sergunin