Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives

Rapport
Russian Reframing.png
Themes
NATO  Sikkerhetspolitikk  Russland og Eurasia  Arktis
Written by

Anni Roth Hjermann

Tidligere ansatt

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Red.:

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Summary:

Moskva fortolker 'det kollektive vesten' i økende grad som en offensiv aktør og nordområdene som en region der NATO 'ekspanderer'. Norge fremstilles som en aktiv pådriver i denne satsningen. Dette er en vanskelig situasjon, fordi norske politiske tiltak på ulike saksfelt leses som del av en eksistensiell konflikt mellom Vesten og Russland. Norske handlinger med sikte på å balansere avskrekkingen og signalisere beroligelse blir ikke nødvendigvis oppfattet.