Security Council Resolution 1325 at 20: What Next for the Women Peace and Security (WPS) Agenda?

Rapport
Written by

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Summary:

Dette notatet gjør opp status for hva som har blitt oppnådd innenfor Kvinner, Fred og Sikkerhets-agendaen (KFS) siden sikkerhetsrådsresolusjon 1325 ble vedtatt for 20 år siden. Det greier ut for de utfordringer dette arbeidet står overfor i dag, som implementasjonsgapet, det globale tilbakeslaget for kvinnerettigheter og multilateralt samarbeid, økningen i den sterkt kjønnete nasjonalpopulismen, det politiske klimaet blant FNs medlemstater og innen sikkerhetsrådet, samt Covid-19-pandemien. Det diskuterer hvorvidt denne krevende situasjonen gjør at man bør prioritere å opprettholde det man har oppnådd på feltet KFS siden sikkerhetsrådsresolusjon 1325 ble vedtatt, istedenfor å presse for å få til progressive endringer. Det argumenteres for at dagens situasjon gjør det mer relevant og nødvendig enn aldri før å ta i bruk en mer helhetlig forståelse av kjønnsbegrepet og hvordan dette er helt sentralt i politikk, konflikt og fredsarbeid. Denne tilnærmingen bør utgjøre grunnlaget for analyser av konfliktsituasjoner, samt for å forstå de utfordringer som KFS-agendaen står ovenfor nå. Fremmingen og anvendelsen av denne tilnærmingen bør være en prioritet for KFS-agendaen i årene som kommer.