Should I stay or should I go? Security considerations for members leaving al-Shabaab in Somalia

NUPI Policy Brief
Themes
Sikkerhetspolitikk  Afrika
Written by

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Tidligere ansatt

Summary:

Den militante islamistiske organisasjonen al-Shabaab utgjør en trussel både i og utenfor Somalia. I januar i år utførte gruppen igjen et stor-skala terrorangrep i nabolandet Kenya. Mange unge medlemmer av al-Shabaab ønsker å forlate gruppen, men i en kontekst som Somalia, med store sikkerhetsutfordringer, er dette vanskelig. I denne policy briefen argumenterer Ingvild Magnæs Gjelsvik for at et gjennomgående fokus på sikkerhet og sikkerhetstiltak på ulike nivåer er avgjørende for å kunne lykkes med initiativer og programmer som har som formål å bistå og legge til rette for en utvei fra ekstreme miljøer under en pågående konflikt.