Telecommunications: the underlying transport means for services exports

Academic article
Summary:

Telenettverk utgjør infrastrukturen for digital tjenestehandel. India er en ledende eksportør av IT-tjenester og andre forretningsmessige tjenester. Disse sektorene står midt i en digital transformasjon som stiller økt krav til høyhastighets bredbånd. India har nylig utviklet en nasjonal digital kommunikasjonsstrategi (NDCP) der ett av målene er å etablere India som et globalt knutepunkt for cloud computing og innholdshosting. Denne artikkelen ser på i hvilken grad Indias telenettverk er rustet til å møte økende krav til hastighet, stabilitet og kapasitet for å opprettholde konkurransekraften i tjenestesektoren. Artikkelen finner at veksten i telekommunikasjonstettheten har stanset opp både for mobilt og fast bredbånd, og avstanden til andre mellominntektsland øker. Med tanke på at andre land, for eksempel Kina og Filippinene, tar markedsandeler i Indias tradisjonelle tjenesteeksportmarkeder, haster det med reformer i telesektoren for at landets digitale tjenester fortsatt skal kunne konkurrere internasjonalt. Et raskt, stabilt bredbåndsnettverk med høy kapasitet og høy kvalitet oppnås best når reguleringsmyndigheten (TRAI) følger beste praksis og landet er åpent for handel og utenlandske investeringer. For å oppnå NDCP-målet om å etablere et globalt knutepunkt for cloud computing og innholdshosting, må data kunne flyte sømløst på tvers av landegrenser, beskyttet av sterkt personvern og cybersikkerhet. Personvern må beskyttes mot uønsket kommersiell utnyttelse, men også mot statlig avskjæring.

  • Published year: 2020
  • Full version:
    6.Nordas.pdf (856,2 kB)
  • Page count: 28
  • Language: English
  • Volume: 12
  • Journal: Trade, law and development