Hopp til innhold
NUPI skole

Policy brief

Publisert:

The EU’s international cyber and digital engagements

Skrevet av

Patryk Pawlak

Red.

Screenshot 2024-02-05 at 12.55.png

Sammendrag:

Digital omstilling blir en stadig viktigere prioritering for EU. Digital omstilling driver økonomisk vekst og muliggjør samfunnsutvikling. Likevel er ikke EUs digitale lederskap universelt anerkjent, ikke heller anerkjennes EUs evne til å levere på feltet. Enkelte stiller spørsmål ved EUs lederskap og visjon om en digital fremtid med mennesket i fokus og rettsstatsprinsipper i bunn. Samtidig begrenses EUs globale innflytelse av manglende evne til å levere på visse kritiske kapabiliteter innen digital- og cyberdomenet. Mens forventningene til EUs rolle har vokst, styres cyber- og digitalpolitikken fremdeles primært mellomstatlig. Denne policy briefen ser på EUs rammer for og implementering av sitt internasjonale cyber- og digitale engasjement ovenfor tredjeland. Hva driver samarbeidet og hva er de spesifikke verktøyene og mekanismene EU iverksetter? Policy briefen vurderer også implikasjoner for Norge.
  • Published year: 2024
  • Language: English
  • Journal: NUPI Policy Brief

Temaer

  • Cyber
  • EU

Skrevet av

Patryk Pawlak