The External Dimension of EU Migration Management: The Role of Aid

Rapport
Summary:

Bistand er ansett som et viktig instrument for å håndtere årsaker til migrasjon, men har ikke vært avgjørende i den drastiske nedgangen i migranter som kommer til Europa de siste årene. Likevel har bistand vært et viktig verktøy i EUs arbeid for å få store transittland til å forbedre grensekontrollen sin. Men selv om denne måten å håndtere grensekontroll på virker vellykket for øyeblikket, er den ikke bærekraftig i det lange løp, skriver NUPI-forsker Morten Bøås og Henriette Ullavik Erstad i denne policy briefen.

  • Published year: 2020
  • Full version:
  • Publisher: Polish Institute of International Affairs
  • Page count: 12
  • Language: English
  • Journal: PISM Policy Paper
  • URL 1: https://pism.pl/publications/The_External_Dimension_of_EU_Migration_Management_The_Role_of_Aid
  • URL 3: