The Geopolitics of the Middle East

Policy Brief
Screenshot 2023-03-29 at 16.26.07.png
Summary:

USAs tilbaketrekking fra Midtøsten – lenge varslet – har fått Saudi Arabia og andre araberland til å søke flere partnere for å redusere sin sårbarhet og utvide sitt handlingsrom. Den geopolitiske delelinjen mellom øst og vest beveger seg nå vestover, fra Iran til Saudi Arabia. Den nye avtalen mellom disse tradisjonelle fiendene og Kina har et stort potensial til å snu regionen fra konflikt til samarbeid. Brief-en diskuterer det nye geopolitiske landskapet og dets implikasjoner for krig og fred i Midtøsten.