The impact of climate change on Africa’s peace and security

Kronikk
Themes
Afrika  Fredsoperasjoner  Klima  FN
Written by

Anab Ovidie Grand

Tidligere ansatt

Summary:

Den gradvise økningen i globale temperaturer, uregelmessig nedbør og flom har indirekte, komplekse og sammenhengende implikasjoner for fred og sikkerhet.

Den 9. Mars 2021 møttes Den afrikanske unions (AU) freds og sikkerhetsråd på statsnivå for å diskutere disse utfordringene. Fred og sikkerhetsrådet presenterte forskjellige anbefalinger som omhandlet klima og sikkerhet.

Denne kronikken tar utgangspunkt i kommunikeet publisert i etterkant av møtet og presenterer muligheter for hvordan Den afrikanske union, sammen med sub-regionale organisasjoner, medlemsland og andre kan arbeide for å styrke arbeid rundt klima og sikkerhetsutfordringer».

  • Published year: 2021
  • Full version: Les teksten her
  • Page count: 1
  • Language: English
  • Journal: Training for Peace