Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

The Impact of Climate Change on Peace and Security in Somalia: Implications for AMISOM

Skrevet av

Anab Ovidie Grand
Tidligere ansatt
Kheira Tarif

Red.

Sammendrag:

Mandatfornyelsen av Den afrikanske unions fredsbevarende operasjon i Somalia (AMISOM) satt for februar 2021 gir oss en mulighet til å se på hva vi vet om klimaendringer og sikkerhet i Somalia, og videre vurdere hva regjeringer og multilaterale organisasjoner kan gjøre for å forbedre måten de håndterer klimarelatert sikkerhetsutfordringer. Forskning finner ingen direkte årsakssammenheng mellom klima og konflikt, men har identifisert flere områder der klimarelaterte endringer samhandler med politiske, sosiale og miljømessige faktorer. Dette kombinert kan forverre eksisterende sårbarheter og spenninger. Disse faktorene sammen kan undergrave utvikling, påvirke dynamikken i pågående vold og forverre skjøre fredsprosesser. Ytterligere press, som COVID-19, forverrer risikoen og gjør et land som Somalia enda mer sårbart.
  • Published year: 2021
  • Full version: Les teksten her
  • Page count: 2
  • Language: English
  • Journal: ACCORD Covid-19 In-Depth Analysis

Temaer

  • Afrika
  • Fredsoperasjoner
  • Klima
  • FN

Skrevet av

Anab Ovidie Grand
Tidligere ansatt
Kheira Tarif