Hopp til innhold
NUPI skole

Bok

Publisert:

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond

978-3-031-00939-6.webp

Sammendrag:

I denne boken undersøker Øyvind Svendsen utviklingen i EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid med såkalte tredjeland, land som ikke er med i EU. Dette handler særlig om Storbritannia som har gått ut av samarbeidet, og Svendsen viser hvordan type avtaler og dynamikker som er tenkelige på dette området ved å sammenligne brexit og utfallet av den prosessen med Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold til EU de siste 25 årene. For å bidra til debatten omkring tredjelandstiknytning til EUs politikk byr boken både på et teoretisk rammeverk og empirisk analyse. Boken er i så måte av interesse både for forskere, beslutningstagere og et bredere publikum med interesse for feltet.
  • Published year: 2022
  • Full version: Mer om boken
  • Publisher: Palgrave Pivot
  • Page count: 77
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • Europa
  • Norden
  • EU