The Role of External Powers in EU–Asia Security Relations

Book title: The European Union’s Security Relations with Asian Partners

Kapittel
EUSecurityRelationsWithAsianPartners.jpg
Summary:

Dette kapittelet kartlegger endringene i rollene til USA, Russland og India som sikkerhetsaktører i Øst-Asia, og deres innflytelse på EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk i regionen. Kapittelet undersøker de viktigste politiske utviklingene implementert av disse tre aktørene siden 1990, og hvor politikken overlapper med eller skiller seg fra EUs tilnærming over en rekke tradisjonelle og utradisjonelle sikkerhetsspørsmål. Kapittelet konkluderer med at EUs utfordring er å videreføre sine interesser, og øke effektene, til politikken og instrumentene i Asia, med hensyn til potensialet for samarbeid og rivalisering med USA, Russland og India, tre veldig ulike aktører som divergerer betraktelig i både strategiske intensjoner og evner.

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69966-6
  • Publisher: Springer International Publishing
  • Page count: 20
  • Language: Engelsk
  • Pages: 415 - 435
  • Title of book/report: The Role of External Powers in EU–Asia Security Relations
  • URL 1: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69966-6_19
  • URL 3: