The Sahel’s jihadists don’t all govern alike: context matters

Populærvitenskapelig artikkel
The-conversation_Natasja_large.png
Summary:

Jihadistiske opprørsgrupper i Sahel-regionen skiller seg fra hverandre i måten de styrer på i områdene de kontrollerer. Det er også betydelig variasjon i hvordan underfaksjoner innen samme gruppe styrer lokalt. Jihadister følger ikke strenge ideologiske maler og bruker ikke bare vold for å innføre deres styresett. De tilpasser seg kontinuerlig til den interne politiske dynamikken for makt, samt til eksternt press fra statlige- og ikke-statlige aktører. Måten de styrer på påvirkes også av lokal politikk, sosiale skillelinjer, og konflikt.

  • Published year: 2021
  • Page count: 1
  • Language: Engelsk
  • Journal: The Conversation Africa
  • URL 1: https://theconversation.com/the-sahels-jihadists-dont-all-govern-alike-context-matters-166998
  • URL 3: