The value of diplomatic history in a changing world

Academic chapter
Screenshot 2022-05-24 at 09.35.15.png
Summary:

I dette kapittelet argumenter jeg for at diplomatisk historie kan gi oss verdifulle innsikter i en omskiftelig tid. Den gir ikke utvetydige og enkle lærdommer og analogier, men påminner oss om usikkerhet og mulighetene for ulike utviklingsbaner.