UN-ICC Cooperation: Walking A Tightrope.

Research paper
Screenshot 2022-06-02 at 16.10.48.png
Summary:

Dette forskningsnotatet diskuterer under hvilke forhold FNs fredsbevarende styrker bistår Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i dens innsats for å straffeforfølge krigsforbrytere i konfliktsoner. Den argumenterer for at FN er i en unik posisjon til å hjelpe ICC; at samarbeid kan bidra til å forbedre synergien i internasjonale konfliktintervensjoner; og at ICCs innsats kan ligge til grunn for FNs innsats for å fremme forsoning og bærekraftig fred. Imidlertid kan FNs bistand til ICC også undergrave fredsoperasjoners sentrale prinsipper om samtykke, upartiskhet og begrenset bruk av makt; skape noen dilemmaer rundt fred og rettferdighet, samt politisere rettferdighet.

  • Published year: 2021
  • Full version:
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 11
  • Language: Engelsk
  • URL 1: https://www.nupi.no/nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Support-to-UN-Peace-Operations-Ensuring-More-Effective-UN-Peace-Operations
  • URL 3: