Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

UN Peace Operations & Human Rights: A Thematic Study

Skrevet av

Charles T. Hunt
Professor at Royal Melbourne Institute of Technology, Senior Fellow at United Nations University - Centre for Policy Research (UNU-CPR)
Adam Day
UN University
Fiifi Edu-Afful
Seniorforsker og Deputy Program Head of the Peace Support Operations Programme at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)
Emma Bapt
Hafsa Maalim
Abigail Gérard-Baldé
Wendy MacClinchy
Nadia Nata
Claudia Pfeifer Cruz

Red.

EPON Human Rights report cover 2.png

Sammendrag:

Denne studien av Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) undersøker bidragene fra FNs menneskerettighetsarbeid innenfor et bredt spekter av FNs fredsoperasjoner, inkludert fredsbevarende oppdrag, politiske oppdrag og regionale kontor for konfliktforebygging. Kjernespørsmålene i denne studien er: (1) Hvordan bidrar FNs menneskerettighetsengasjement til den samlede effekten av FNs fredsoperasjoner, inkludert beskyttelse av sivile? (2) Samlet sett, hvordan bidrar FNs fredsoperasjoner i seg selv til menneskerettighetsutfall? og (3) Hvilken lærdom kan trekkes ved å sammenligne ulike FNs fredsoperasjoner når det gjelder å bygge bedre synergier mellom menneskerettighetsfokuserte aktiviteter og det øvrige oppdragsarbeidet? Målet med rapporten er å tilby en komparativ, empirisk støttet vurdering av måtene FNs fredsoperasjoners innsats for å fremme menneskerettigheter bidrar til oppdragets effektivitet og bredere oppdragsmål.

Hovedforfatter
Prof. Charles T. Hunt – Senior Fellow, United Nations University Centre for Policy Research/ Senior Research Associate, Institute for Security Studies/Professor of Global Security, RMIT University

Medforfattere
Ms Emma Bapt – United Nations University Centre for Policy Research
Dr Adam Day – United Nations University Centre for Policy Research
Dr Fiifi Edu-Afful – Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) Ms Abigail Gérard-Baldé – Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
Ms Hafsa Maalim – Independent researcher
Ms Wendy MacClinchy – Center for Civilians in Conflict (CIVIC)
Ms Nadia Nata – Independent researcher
Dr Claudia Pfeifer Cruz – Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
  • Published year: 2024
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 152
  • Language: English
  • Journal: EPON Report

Temaer

  • Afrika
  • Fredsoperasjoner
  • Konflikt
  • Menneskerettigheter
  • FN

Skrevet av

Charles T. Hunt
Professor at Royal Melbourne Institute of Technology, Senior Fellow at United Nations University - Centre for Policy Research (UNU-CPR)
Adam Day
UN University
Fiifi Edu-Afful
Seniorforsker og Deputy Program Head of the Peace Support Operations Programme at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)
Emma Bapt
Hafsa Maalim
Abigail Gérard-Baldé
Wendy MacClinchy
Nadia Nata
Claudia Pfeifer Cruz