Hopp til innhold
NUPI skole

kapittel

Publisert:

Utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og norsk tilknytning til EU

Skrevet av

Hege Medin
Seniorforsker (bistilling)
Per Botolf Maurseth
Tidligere ansatt

Red.

Sammendrag:

I kapittelet drøfter vi utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og Norges forhold til EU. Mens eierskap i fangst hovedsakelig er nasjonalt, er oppdrettsnæringen preget av multinasjonale selskaper. Norge og mange EU-land har begrensninger på utenlandsk eierskap i fangst. Derimot er det ikke tilsvarende begrensninger på utenlandsk eierskap i foredling eller i oppdrett. Alternative tilknytningsformer til EU kan påvirke investeringsstrømmer i fiskerisektoren.
 • DOI: https://doi.org/10.18261/9788215040080-2020-09
 • Page count: 232
 • Language: Norwegian
 • Title of book/report: Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Part description:
  Chapter 8
 • URL 1: https://www.idunn.no/sjoematnaeringen_og_europa/8_utenlandsinvesteringer_i_sjoematnaeringen_og_norsk_tilknyt
 • URL 3:

Temaer

 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Skrevet av

Hege Medin
Seniorforsker (bistilling)
Per Botolf Maurseth
Tidligere ansatt