Utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og norsk tilknytning til EU

Academic chapter/article/Conference paper
Themes
Handel  Internasjonale investeringer  Regional integrasjon  Utenrikspolitikk  Europa  Internasjonale organisasjoner  EU
Written by

Hege Medin

Seniorforsker (bistilling)

Per Botolf Maurseth

Tidligere ansatt

Summary:

I kapittelet drøfter vi utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og Norges forhold til EU. Mens eierskap i fangst hovedsakelig er nasjonalt, er oppdrettsnæringen preget av multinasjonale selskaper. Norge og mange EU-land har begrensninger på utenlandsk eierskap i fangst. Derimot er det ikke tilsvarende begrensninger på utenlandsk eierskap i foredling eller i oppdrett. Alternative tilknytningsformer til EU kan påvirke investeringsstrømmer i fiskerisektoren.