“Victims of Democracy” or “Enemies at the Gates”? Russian Discourses on the European “Refugee Crisis”

Artikkel
Screenshot 2022-08-29 at 12.26.20.png
Summary:

Hvordan ble den såkalte europeiske «flyktningkrisen» omtalt av russiske eliter? Moen-Larsen undersøker i denne artikkelen intervjuartikler og kronikker publisert i tre russiske riksdekkende aviser i 2015 – «flyktningkrisens år». Hun finner at omtalen av «flyktningkrisen» i Europa veksler mellom fremstillingen av flyktninger som en stor og «truende bølge» som vil knuse EU, og som «ofre for vestlig intervensjon og påtvungne demokratiseringsprosesser» i Midtøsten og Nord-Afrika. Russlands bidrag til å løse «flyktningkrisen» er, ifølge myndighetsvennlige stemmer, ved å bringe fred gjennom en militær intervensjon i Syria. Generelt blir «flyktningkrisen» beskrevet som Europas problem, og mottak av flyktninger fra Midtøsten og Nord-Afrika i Russland blir ikke diskutert.