Vietnam's solar and wind power success: Policy implications for the other ASEAN countries

Vitenskapelig artikkel
Energy-for-Sustainable-Development_large.jpg
Summary:

Denne studien analyserer hvilke faktorer som har bidratt til den raske veksten i sol- og vindkraft i Vietnam og hva de andre ASEAN-landene kan lære av Vietnams erfaring. Studien viser at utbyggingskostnader, trygghet for investeringer og utbygging av kraftnettet er viktige for å oppnå rask utbygging av fornybar kraft i Sydøst-Asia.