Sharialover (hhd 10-9)

name

Sharialover (hhd 10-9)

description

Sharialover: religiøse lover (deler av dem er bare muntlig) som er tuftet på tradisjonelle påbud og forbud i Koranen og på skriftlærdes tolking og utlegging av disse. Sharialovene skal være en veiviser for den enkelte muslim. Straffemetodene synes i enkelte områder å være svært strenge - iallfall sett med moderne, vestlige øyne: steining, pisking, kappe hender ...