Sikkerhetsrådet i FN (HHD08-1)

name

Sikkerhetsrådet i FN (HHD08-1)

description

Sikkerhetsrådet i FN.
 15 medlemsland har sete i FNs sikkerhetsråd. 5 er faste
medlemmer (Russland, USA, Frankrike, Storbritannia og Kina), mens de andre 187 FN-landene (192 minus de 5 faste) skifter
(etter en geografisk fordelingsnøkkel) på 10 ikke-faste seter. De 5 faste medlemmene har vetorett
. Et forslag til vedtak må oppnå minst 9 av de 15 stemmene i rådet. Hvis en av de fem legger ned veto mot et forslag som fremmes i Sikkerhetsrådet, blir det ikke fattet noe vedtak. Med andre ord: Selv om et forslag har fått 9 eller flere stemmer, kan et veto stanse forslagt. Vi ser også at forslag ikke bringes fram til avstemning dersom ett eller flere av de faste medlemmene har signalisert veto.