Hopp til innhold
NUPI skole

Afrika

title

Afrika

tags

Afrika

tags_migration

Afrika

old_description

description

Mange av de fattigste landene i verden finnes fremdeles i Afrika. Samtidig preges kontinentet av store endringer og økonomisk vekst.

Afrika er den nest største verdensdelen og omfatter regionene Nord-Afrika, Vest-Afrika, Sentral-Afrika, Sør-Afrika og Øst-Afrika. Verdensdelen består av 54 selvstendige stater, og har de siste 40 årene hatt en sterk befolkningsøkning til over én milliard mennesker i dag. Befolkningen i Afrika er sammensatt av over 3000 etniske grupper med stor variasjon i kultur, språk og religion. Kontinentet huser fremdeles en stor del av verdens fattigste, men preges samtidig av rask utvikling og økonomisk vekst.

NUPIs forskning på Afrika er mangfoldig. Spørsmål knyttet til sosial og økonomisk utvikling står sentralt. Dette omfatter grunnleggende spørsmål om betingelsene for statsdannelse og demokrati, og konkrete studier av enkeltland og områder. Hvordan land på vei ut av konflikter kan unngå tilbakefall, og hvilken rolle internasjonale fredsoperasjoner spiller i slike sammenhenger, er også viktige temaer i NUPIs forskning. Her er særlig FNs og den Afrikanske Unions roller i Afrika viktig.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.