Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

title

Arktis

tags

Arktis

tags_migration

Arktis

old_description

description

Arktis preges av dramatiske klimaendringer som åpner regionen for ressursutnyttelse og transport. Dette gjør at Arktis blir viktigere i internasjonal politikk.

Arktis er navnet på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Det er åtte stater som grenser mot Arktis; Canada, Danmark (Grønland), Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, og disse landene er faste medlemmer i Arktisk Råd. Regionen har tradisjonelt vært preget av lavt spenningsforhold og liten grad av økonomisk utnyttelse av naturressursene der. Dette er i ferd med å endre seg, blant annet på grunn av klimaendringene.

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis. I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.