Hopp til innhold
NUPI skole

Asia

title

Asia

tags

Asia

tags_migration

Asia

old_description

description

Det politiske og økonomiske tyngdepunktet i verden beveger seg mot Asia.

Asia er verdens største og mest folkerike verdensdel. Omkring 60 prosent av verdens befolkning bor i Asia. Verdensdelen består av fem regioner, Nord-Asia, Sentral-Asia, Øst-Asia, Sørøst-Asia og Vest-Asia, og er inndelt i 52 land hvorav to også ligger delvis i Europa (Tyrkia og Russland). Kina er det mest betydningsfulle landet i Asia, og er både en politisk og økonomisk drivkraft for Asias utvikling.

NUPIs forskning på Asia favner vidt. Asias rolle i verdensøkonomien, regionale handelsavtaler og økonomisk utvikling, samt Norges økonomiske forbindelser til asiatiske land er viktige forskningstema. Regional utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia står også sentralt. Denne forskningen omhandler blant annet hvordan asiatiske land samarbeider i organisasjoner som ASEAN, og hvordan de asiatiske stormaktene Kina og India påvirker politikken i verdensdelen og globalt.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.