Hopp til innhold
NUPI skole

Europa

title

Europa

tags

Europa

tags_migration

Europa

old_description

description

Europa er i endring. Økonomiske krisetider, konfliker i regionens grenseområder og forskyvning av makt på den globale politiske arenaen preger verdensdelen.

Europa er den nest minste verdensdelen, og består av 48 stater og ett territorium (Gibraltar). Grensene går naturlig langs Middelhavet, Svartehavet og Det kaspiske hav i sør, Atlanterhavet i vest og Polhavet, Barentshavet og Karahavet i nord. I øst er ikke Europas grense mot Asia fast definert, men Uralfjellene brukes ofte som et skille. Om lag 115 millioner russere anses derfor som europeere.

EU dominerer som tema for NUPIs forskning om Europa. Økt samarbeid og utvikling av felles institutsjoner i Europa, EUs utenriks- og forsvarspolitikk, NATOs rolle i Europa og EUs politikk overfor nabostater og tilgrensende regioner er viktige temaer. I tillegg står spørsmål om energiproduksjon i Europa og europeisk energisikkerhet sentralt. Europas særstilling i norsk utenrikspolitikk og verdensdelens rolle i den globale geopolitikken er også prioriterte områder for NUPI.

Les mer om NUPIs forskning på Europa på nettsidene til NUPI Senter for europastudier.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.