Hopp til innhold
NUPI skole

Norden

title

Norden

tags

Norden

tags_migration

Norden

old_description

description

Landene i Norden er blant de mest velstående i verden, og representerer en politisk stabil og velfungerende del av et Europa i endring.

Norden er det historisk-geografiske fellesnavnet på Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Områdene har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km².  Samlet er den nordiske økonomien på størrelse med Russland eller Spanias. De nordiske landene har en lang historie med kulturelt fellesskap, bl.a. uttrykt gjennom etableringen av Nordisk råd i 1952 og Nordisk ministerråd i 1971. I en rekke sammenhenger internasjonalt opererer Norden som en politisk blokk, og landene er bl.a. tilsluttet Den nordiske passunionen, Europarådet, EØS-avtalen, FN og Schengen-traktaten. Men mens Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO, er Finland og Sverige det ikke. Tilsvarende er Danmark, Sverige og Finland EU-medlemmer, mens Norge og Island står utenfor.

Nordisk samarbeid på utenriks- og sikkerhetspolitikk står sentralt i NUPIs forskning om Norden. Sentrale spørsmål er hvordan de nordiske landenes ulike alliansepolitikker påvirker evnen til nordisk samarbeid i praksis, og hvilke muligheter for internasjonalt gjennomslag Norden kan ha som utenrikspolitisk blokk. NUPIs forskning på Norden er samlet under programmet Norden i verden.