Hopp til innhold
NUPI skole

Sør- og Mellom-Amerika

title

Sør- og Mellom-Amerika

tags

Sør- og Mellom-Amerika

tags_migration

Sør- og Mellom-Amerika

old_description

description

Sør- og Mellom-Amerika har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst. Sosial ulikhet preger likevel fremdeles regionen.

Sør- og Mellom-Amerika omfatter den sørligste del av det amerikanske kontinent, samt den sørligste delen av Nord-Amerika fra Tehuantepec-eidet i det sørlige Mexico i nord til Argentina i sør. Landene har kyst både mot Stillehavet og Atlanterhavet (det Karibiske hav). Regionen har de siste årene opplevd både økonomisk vekst og sosial utjevning, men er fremdeles preget av fattigdom og sosial ulikhet.

Handel og økonomisk utvikling er hovedfokus for NUPIs forskning på land i Sør- og Mellom-Amerika. I tillegg forskes det på hvordan økonomiske reformer finner sted og påvirker samfunnet på Cuba, og hvordan Brasil utvikler seg som en fremvoksende stormakt i regionen og på den globale politiske arenaen. Norges forhold til landene i regionen er et viktig holdepunkt i forskningen.

Kilder: Store Norske Leksikon og NUPI.