Forsvar og sikkerhet

 • Etterretning

  Etterretning er en aktivitet alle stater driver med. Det handler om å finne informasjon om mulige trusler for å være bedre forberedt. Historisk har det handlet om å avsløre det andre har ønsket å holde skjult, ...

  Etterretning
 • Cyber

  Vår digitaliserte verden skaper et vell av muligheter, men også utfordringer og sårbarheter. På NUPI forsker vi på de mange spørsmålene knyttet til de samfunnsmessige og politiske aspektene ved dette.For mer ...

  Cyber
 • NATO

  Siden etableringen i 1949, har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhet og forsvar.Under den kalde krigen var kollektivt forsvar, under artikkel 5 i avtalen, alliansens viktigste funksjon – som et svar til Sovjet og Warszawapakten. ...

  NATO
 • Terrorisme og ekstremisme

  Det er stor enighet om kjernebetydningen av begrepet terrorisme, men stor uenighet om begrepets begrensinger.Terrorisme kan forstås som en strategisk handling hvor vold eller trussel om vold blir brukt for å skape en tilstand av frykt, for ...

  Terrorisme og ekstremisme
 • Sikkerhetspolitikk

  Sikkerhetspolitikk handler om å sikre et lands selvbestemmelsesrett og politisk handlefrihet.En viktig del av sikkerhetspolitikken går ut på å forebygge og håndtere kriser, og å utforme varige og stabile løsninger ...

  Sikkerhetspolitikk
 • Forsvar

  Forsvaret har som oppgave å ivareta sikkerheten og forsvare landet mot angrep.NUPI er engasjert i å utvikle ideer, teorier og framgangsmåter for militæret, både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å kombinere ...

  Forsvar